A személyzeti állomány adatvédelmi feltételei

Üdvözöljük Krka karrieroldalán.

Amikor felhasználói profilt hoz létre, és megadja adatait az álláskereső adatbázisunkban, vagy amikor jelentkezik egy állásra a Krka szlovéniai vagy bármelyik leányvállalatunknál világszerte, átadja nekünk néhány személyes adatát. Szeretnénk elmagyarázni Önnek, hogyan gyűjtjük, használjuk, tároljuk és adjuk ki a személyes adatokat.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Ha felhasználói profilt hoz létre a weboldalunkon, akkor teljes nevét, e-mail címét és telefonszámát adja meg nekünk. Amikor aktiválja felhasználói profilját, hozzáadhatja fényképét és címét.

Ha Ön kitölti az álláspályázati űrlapot vagy beírja adatait az álláskereső adatbázisunkba, még több információt ad meg magáról (a teljes nevén, e-mail címén és telefonszámán kívül): lakcím, önéletrajz, iskolai végzettség, munkatapasztalat, egyéb készségek és kompetenciák, fénykép és egyéb személyes adatok.

Milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön felhasználói profiljából és az álláskeresői adatbázisunkból származó személyes adatok feldolgozására azért kerül sor, mert Ön ehhez hozzájárulását adta. Az Ön által kitöltött álláspályázati űrlapból származó személyes adatokat azért dolgozzuk fel, mert ez szükséges a munkaszerződés megkötéséhez.

Bármikor visszavonhatja hozzájárulását, és kérheti személyes adatainak anonimizálását, ha kapcsolatba lép velünk a recruitment.dataprotection@krka.biz email címen.

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Személyes adatait az Ön felhasználói profiljának létrehozása, a Krka toborzási folyamatába való bevonása, az állásajánlatokról, toborzási eseményekről és érdekes új és különböző együttműködési formákról való tájékoztatása, álláshirdetések küldése, valamint a munkaszerződés megkötése érdekében kezeljük, ha Ön sikeresen pályázik.

Hol tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön által megadott személyes adatokat a szerződéses adatfeldolgozónk, a Cornerstone OnDemand Europe Limited, 4 Coleman Street, London, EC2R 5AR, Egyesült Királyság, az Európai Unióban, az EU személyes adatok védelmére vonatkozó szabályai, azaz az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján kötött személyes adatkezelési szerződés alapján tárolja.

Az Ön által az Orosz Föderációban a Krka weboldalán megadott személyes adatokat a szerződéses adatfeldolgozónk, a Cornerstone OnDemand Europe Limited tárolja az Orosz Föderációban és az Európai Unióban.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön felhasználói profiljának személyes adatait (pl. teljes név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, város, ország, fénykép) az Ön által létrehozott profil létrehozásától vagy az utolsó használatától számított 24 hónapig tároljuk, attól függően, hogy melyik a későbbi időpont. Ezen időszak lejárta előtt Ön kap egy e-mailt az adatai automatikus anonimizálásáról, kivéve, ha megújítja a hozzájárulását – ezt is választhatja.

Az álláspályázati űrlap kitöltésekor megadott vagy az álláskeresői adatbázisunkba beírt személyes adatokat (pl. önéletrajz, egyéb dokumentumok és információk), valamint a pályázati eljárás során keletkezett adatokat (pl. interjú, alkalmassági teszt, kompetenciák értékelése, e-mailváltások, megjegyzések) a sikeres pályázó kiválasztásától számított 24 hónapig őrizzük meg. Ezt követően ezek az adatok automatikusan és véglegesen törlődnek.

Ki férhet hozzá és használhatja fel az Ön személyes adatait?

Csak a Krka azon alkalmazottai férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akik részt vesznek a felvételi és kiválasztási folyamatban (pl. HR-alkalmazottak, azon szervezeti egységek vezetői, ahol a munkát végzik, és feletteseik, IT-alkalmazottak, akiknek hozzáférésük van a munkájuk elvégzéséhez).

A Krka és globális leányvállalatainak HR-alkalmazottai felhasználhatják az Ön személyes adatait, hogy figyelmeztessék Önt a megfelelő álláslehetőségekre. Az Ön személyes adatai megfelelő jogalap nélkül nem adhatók át más vállalatnak, és nem exportálhatók harmadik országokba.

Hogyan gyakorolhatja a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adattovábbításhoz való jogát?

Ha személyes adataihoz hozzá kíván férni vagy helyesbíteni szeretné azokat, ezt bármikor megteheti felhasználói profiljában. Törlés, tiltakozás, a feldolgozás és az adattovábbítás korlátozása érdekében forduljon hozzánk a recruitment.dataprotection@krka.biz email címen.

Ha további kérdései vannak a személyes adataival kapcsolatban, a Krka adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat a dataprotection.officer@krka.biz címen.

Ha úgy véli, hogy adatkezelésünk sérti az alkalmazandó jogszabályokat, joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Ki a felelős az Ön személyes adataiért?

A Krka és leányvállalatai az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően biztosítják a személyes adatok védelmét, beleértve a jogellenes feldolgozás és elvesztés elleni védelmet is. A Krka azon leányvállalata, amelyhez Ön jelentkezik, az adatkezelő és felelős az Ön személyes adataiért. Ha Ön egyszerűen csak felhasználói profilt hozott létre vagy regisztrált az álláskereső adatbázisunkban, az Ön személyes adatkezelője a Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlovénia.

Mit tehet, ha nem ért egyet a Krka toborzás adatvédelmi feltételeivel?

Ha Ön nem járul hozzá a Krka munkaerő-felvételre vonatkozó adatvédelmi feltételeihez, akkor nem tud felhasználói profilt létrehozni és jelentkezni egy állásajánlatra, illetve nem tud bekerülni az álláskereső adatbázisunkba. Felhívjuk figyelmét, hogy a Krka és leányvállalatai szigorúan tiszteletben tartják a személyes adatok védelmét. Az Ön személyes adatait kizárólag a Krka és leányvállalatai által meghirdetett állásajánlatokra való jelentkezéshez használjuk fel, amelyeket Ön a jelentkezésében megadhat. Vegye ezt figyelembe, és térjen vissza a jelentkezési oldalra, hogy újra jelentkezzen az álláshirdetésre.