Az érintett személyek jogai

Jogosult személy

A Krka kijelölt egy a személyes adatok védelmével megbízott adatvédelmi tisztviselőt (DPO). A GDPR által meghatározott egyéb feladatok sorában a DPO egyik kulcsfontosságú megbízatása az érintett személyek jogainak gyakorlását szolgáló konkrét eljárások kialakítása és alkalmazása, valamint a Krkánál végrehajtásra kerülő összes eljárás ellenőrzése.

Kapcsolattartási adatok
Krka Magyarország Kft.
1138 Budapest
Dunavirág utca 2-6. III. épület 6. em.
Podhorszki Katalin

E-mail dataprotection.officer.hu@krka.biz

Az érintett személyek jogai

Igényt nyújthat be (tájékoztatáshoz,adatokhoz való hozzáférésre, adatok helyesbítésére, adattartalom törlésére, korábbi személyes beleegyezés visszavonására, adatkezelés korlátozására és az adatkezelés tiltására, adathordozhatósághoz) személyesen, vagy olyan dokumentummal, mely igazolja, hogy a megfelelő személy gyakorolja ezen jogokat. A személyes adatok jogosulatlan lekérdezés elleni védelme, valamint a személyes adatok pontosságának biztosítása a GDPR kulcsfontosságú célkitűzései között szerepelnek, ezért az érintett személyeknek el kell fogadniuk a Krka azonosításra vonatkozó előírását. Ellenkező esetben bárki kikérhetné mások személyes adatainak másolatát vagy kérhetné az adatok helyesbítését, ez pedig jogosulatlan adatközlést eredményezne, illetve pontatlan személyes adatok felhasználását jelentené.

Olyan esetekben, amikor az érintett személyek beleegyezésüket elektronikus úton érkező kérésre adják meg, lehetővé kell tenni a beleegyezés visszavonását és e-mail megerősítés útján el kell elvégezni az érintettek személyazonosságának ellenőrzését.

Az érintett személyek által benyújtott minden egyes kérelemmel foglalkoznunk kell és le kell folytatnunk a megfelelő eljárásokat, avagy értesíteni kell az érintetteket arról, hogy ez nem lehetséges és meg kell indokolni, hogy miért.

Joga van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulhat.