A Krka Magatartási Kódexe

A Magatartási Kódex a Krka, d. d., Novo mesto vállalati megfelelőségét szabályozó legfontosabb dokumentum.

Magatartási Kódex az etikus magatartásnak, a követendő üzleti gyakorlatoknak és a viselkedési normáknak a Krka Csoport összes munkavállalójára nézve kötelező alapelveit és szabályait határozza meg. A Kódex iránymutatást ad és keretet nyújt a munkavégzés során elvárt, felelősségteljes és etikus magatartás tekintetében, mely alapján magatartásunknak és vállalati tevékenységünknek mindenkor összhangban kell állnia a vállalati szabályokkal, a nyilvános ajánlásokkal, az előírásokkal, szabályzatokkal és belső szabályokkal, valamint a követendő üzleti gyakorlatokkal.

Beszállítónktól és a Krka egyéb üzleti partnereitől, valamint leányvállalataiktól elvárjuk, hogy megismerjék a Kódexet, és a Krkával folyatott üzleti kapcsolataik során betartsák azt.

                                                    Utoljára felülbírálva:  2023. február