Chief Compliance Officer

A Chief Compliance Officer (megfelelőségért felelős vezető) feladata a vállalati megfelelőséggel kapcsolatos kockázatok folyamatos felmérése és az üzleti folyamatok koordinálása. A Chief Compliance Officer javaslatot tesz egy hathatós belső ellenőrzési rendszer kialakítására, illetve létrehozza azt, egyben gondoskodik a vállalati integritást erősítő tudatosság fokozásáról, a megfelelő képzésről és tanácsadásról. A Chief Compliance Officer foglalkozik a helytelen magatartással, valamint az irányadó előírások, belső szabályok és etikai alapelvek megszegésével kapcsolatos jelentésekkel. A Chief Compliance Officer feladata továbbá, hogy beszámoljon a vállalatvezetésnek a Krka vállalati megfelelősége tekintetében.

A helytelen magatartás bejelentése

Csalás gyanúja esetén a Krka bármely munkavállalója, illetve bármelyik harmadik fél bejelentést tehet.

Ha egy Krka-alkalmazott csalás gyanújára utaló cselekményt észlel, köteles arról tájékoztatni felettesét. Amennyiben az ügy jellege vagy a körülmények ezt nem teszik lehetővé, úgy kérje ki a Jogügy vagy a Chief Compliance Officer tanácsát. A csalás bejelentését a compliance.officer@krka.biz e-mail címen lehet megtenni.

Amennyiben az informátor anonim kíván maradni, a csalás gyanúja akár telefonon is bejelenthető a következő személyeknek: 

  • Chief Compliance Officer + 386 7 331 26 00,
  • Jogügyi vezető +386 7 331 95 95,
  • Magyar szabálykövetésért felelős vezető +36 20 349 6972

A Krka kötelezettséget vállal arra, hogy a bejelentő adatait bizalmasan kezeli, szakszerűen és kellő körültekintéssel jár el, valamint a megtorlás ellen megfelelő védelmet biztosít számára.

Utoljára felülbírálva:  2023. december