Feddhetetlenség és szabálykövetés

Felelős üzleti magatartás

A Krka egy régi hagyományokkal rendelkező vállalat, melynek sikeres üzleti története a feddhetetlenségen és a legmagasabb szintű etikai normák iránti elkötelezettségen alapul.  A Krka a világ egyik vezető generikus gyógyszergyártó cége. Tisztában vagyunk feladatainkkal és lehetőségeinkkel a felelősségteljes üzleti környezet kialakításának előmozdítása tekintetében. Üzleti tevékenységünket prudens módon folytatjuk, valamint ismerjük és figyelembe vesszük gazdasági tevékenységünknek az egész társadalmi környezetre gyakorolt hosszú távú hatásait.

Vállalati megfelelőség

Feddhetetlenségünk alapja az etika, a vállalati megfelelőség és a hatékony kockázatkezelés.
A Krka etikai alapelvei a tisztelet, az együttműködés, a kiválóság és a menedzsment integritása.

A vállalati megfelelőség biztosítja, hogy a vállalat és alkalmazottai betartsák az összes vonatkozó előírást, nemzetközi normát és irányelvet, valamint, hogy a vállalat megfelelő együttműködést valósítson meg a szabályozó hatóságokkal. A cégen belüli vállalati megfelelőség alapját számos szabály és belső előírás képezi, amelyek - az üzleti működés minimális zavarása, valamint a szabályok, normák, vállalati szabályzatok és belső előírások megszegésének minimális kockázata érdekében - részletesen ismertetik a folyamatok végrehajtásával kapcsolatos tevékenységeket és feladatokat.

vállalati megfelelőséggel összefüggő különböző kockázatok kezelése  a Krka összes üzleti folyamatába szerves módon beépült, ami lehetővé teszi a vállalat és az egész Krka Csoport stratégiai és üzleti célkitűzéseit esetlegesen veszélyeztető tényezők meghatározását és kezelését.

Tisztelet és együttműködés

A mindenki számára biztosított esélyegyenlőség, a jogi normák tiszteletben tartása és a többi ember, valamint a szélesebb értelemben vett társadalmi közösség iránt tanúsított etikus hozzáállás képezi munkánk fundamentumát.

Tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy a partnerség és a bizalom jelentős hatást gyakorol a Krka üzleti teljesítményére, éppen ezért a kölcsönös tisztelet alapján és az eltérő vélemények figyelembevételével ösztönözzük az együttműködést az összes érdekelt fél között, melynek fókuszában a teljes Krka Csoport értékének növelése áll. 

Kiválóság

A hatásos, minőségi, egyben biztonságos gyógyszerek és más termékek jelzik azt, ahogyan mi a magunk részéről hozzájárulunk minden ember jobb életminőségéhez. Innovatív termékeket fejlesztünk és törekszünk azok széles körű elérhetőségére.

Kutatás-fejlesztésünk, valamint az orvosi területen és az üzleti partnereinkkel megvalósuló együttműködés elősegítik gyógyszerészeti ismereteink bővítését és hozzájárulnak a minőségi gyógyszertermékek kifejlesztéséhez.

Elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy teljes körű és naprakész tájékoztatást nyújtsunk.

Kellő körültekintéssel óvjuk a Krkával kapcsolatos, valamint az üzleti partnereinkkel és harmadik felekkel összefüggésben, a munkánk és a vállalati működésünk során tudomásunkra jutott összes információt.

A munkavállalók és harmadik felek személyes adatait kellő körültekintéssel és átlátható módon, a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.

A menedzsment feddhetetlensége

A menedzsment munkájával és vezetési stílusával követendő példát mutat, éppen ezért felsővezetőink olyan emberek, akik személyükben testesítik meg a Krka alapértékeit. Az általuk felmutatott követendő példa ösztönzőleg hat a többi munkavállalóra is, hozzájárulva ezzel az egész vállalat integritásának megszilárdításához.

Chief Compliance Officer a legmagasabb szinten felel a vállalati megfelelőségért.

Felsővezetőink feladata, hogy biztosítsák mind az összvállalati szintű szabálykövetéssel kapcsolatos, mind a hozzájuk tartozó üzletágaknál teljesítendő vállalati megfelelőséggel összefüggő tudatosságot. Az ő kötelességük gondoskodni arról, hogy minden munkavállaló tájékoztatást kapjon az összes szabályról, irányelvről és előírásról, valamint, hogy tisztában legyen azok kötelező betartásával. A munkavállalók rendszeres munkahelyi oktatásban és képzésben részesülnek, és tisztában vannak a helytelen magatartás következményeivel.

Vállalati integritás

A Krka a csalás, a visszaélés és a tisztességtelen piaci gyakorlatok minden formája tekintetében a zéró tolerancia elvét követi. A Chief Compliance Officer folyamatosan figyelemmel kíséri a szabálykövetést, valamint hatékony rendszer segítségével tudatosítja és kezeli a helytelen magatartásformákat.

Alapelvünk, hogy az összes döntés a Krka jól felfogott érdekét szolgálja, ezért el kell kerülnünk minden olyan helyzetet, amikor úgy tűnhet, hogy az adott döntésre elsősorban személyes érdekek miatt, nem pedig a Krka érdekében kerül sor.

A gyógyszeriparon és a gyógyászati területen belüli kapcsolatok alapjait szigorú etikai normák, szabályok és irányelvek határozzák meg, melyeket teljes vállalati tevékenységünk során figyelembe veszünk.

Tiszteletben tartjuk a verseny védelmét szabályozó előírásokat, és semmilyen formában sem gátoljuk, korlátozzuk vagy torzítjuk a versenyt.

A nem megfelelő magatartás üzleti kapcsolatokból eredő kockázatait vevőink, szállítóink és egyéb üzleti partnereink rendszeres ellenőrzésével mérsékeljük.  Ily módon megelőzhetjük a Krka hírnevének esetleges csorbulását, valamint az üzleti veszteségeket.

Társadalmi felelősségvállalás

Társadalmi felelősségvállalásunk a minket körülvevő környezetben zajló különféle tevékenységek támogatásában ölt testet. Humanitárius tevékenységekben veszünk részt, valamint kivesszük a részünket a tudományos, oktatási és kulturális területek fejlesztését célzó, valamint a természeti környezetünk védelmét elősegítő tevékenységekből is.

Odafigyelünk a környezetre és tiszteletben tartjuk a környezetvédelmi előírásokat, valamint együttműködünk a szűkebb és szélesebb értelemben vett helyi közösséggel is.

Tudatosság

Kizárólag a vállalati megfelelőség következetes betartásával érhetünk el kiemelkedő munkahelyi eredményeket, és csakis ezáltal számíthatunk termékeink felhasználóinak elégedettségére és a Krkába vetett bizalmukra. Optimistán tekintünk a jövőre, bízva a Krka küldetésében, tudásában, tapasztalatában és munkavállalóiban. Azt szeretnénk, ha a Krkát világszerte olyan vállalatként ismernék el, amely világos jövőképpel rendelkezik, kiváló minőséget és értékeket képvisel, miközben felelős vállalati magatartást tanúsít.